Celebrity Rehab på svenska. Idén är dum. Göra underhållning av människors missbruk. För i första hand är det underhållningen som räknas. Först i andra hand kommer terapin.

Det är inte god terapi. Det insåg Kanal 5 (förmodligen efter att ha samtalat med experter på området). Och lade ner idén. Men all heder att de fortfarande kommer erbjuda terapin, trots att det inte ska sändas.

Man skulle kunna genomföra ett rehab-program på ett snyggt sätt i TV. Det skulle inte bli lika underhållande, och det kanske inte skulle rikta sig till den målgrupp som säljer (eller köper kanske) mest. Men det skulle vara nyttigt för personer i liknande situationer, att se på.

När det gäller originalversionen av Celebrity Rehab så är jag splittrad. Visst ger behandlingen resultat, men samtidigt tror jag att själva exponeringen kan förvärra läget för vissa på lång sikt. Det är alltså inte en ansvarsfull terapiform, att samtidigt behandla och exponera. Dessutom är sådan metod inte vetenskapligt utvärderad.

AB 1