Svenska politiker är för fega för att berätta sanningen och ta ställning.

Sverigedemokrater är för fega för att säga att de är rasister och inte gillar människor från andra kulturer, dvs vill ha så få ”kulturberikare” som möjligt omkring sig.

Kristdemokrater är för fega för att säga att de utgår från kristen värdegrund.

Folkpartister och Centerpartister är för fega för att definiera sig som socialliberaler eller nyliberaler. Två ideologier med gigantiska skillnader.

Moderater är för fega för att kalla sig kapitalister. Och när de väl kallar sig kapitalister för de en socialdemokratisk politik.

Socialdemokrater är för fega för att kalla sig ett riktigt mittenparti, vilket de i sanningens namn är.

Vänsterpartiet är för fega för att kalla sig kommunister, även om de faktiskt är ganska raka med sina ambitioner om en stor offentlig sektor.

Och mitt eget parti, Miljöpartiet, är för fega för att erkänna att marknadsekonomi aldrig kommer bli förenligt med en miljö i fokus. Människor kommer alltid sätta marknaden före miljön, i en marknadsekonomi.

Denna politiska feghet resulterar i det vi kallar för det svenska välfärdssamhället, vilket inte på några sätt är ett dåligt samhälle. Men på alla sätt fegt. Kanske är det bra med massa mittenpartier som är fega. Inte vet jag… Kanske är det optimal demokrati. Men det är tråkigt som f*n och långt ifrån vad folk egentligen tycker.

Nu förstår jag också att det inte finns utrymme för hur många partier som helst… men nuvarande partier kan ändå bli tydligare med vart de faktiskt står, om de vill ha några röstar i ett modernare och smartare samhälle där väljarna ser igenom allt kallprat och intetsägande imponerande retorik med klagande klang.

Den uppmärksamme märker att också detta är ett brev till klagomuren. Men, för att gottgöra detta kommer jag aldrig mer vara politisk feg, utan istället förespråka grön teknokrati som det bästa alternativet för de som har miljö, frihet och välmående som centrala värderingar.