Nätbaserad coachning i grupp

200 kr / tillfälle, 1500 kr för 10 tillfällen

Fokus: Ångestproblematik

Målgrupp: Över 18 år

(6 platser)

Startar: 7:e December

Tid:  Måndagar 18.00

Intresseanmälan

 Mejla mig på glannstrom@gmail.com

eller ring (mobil) 0738 290 860

Beskrivning

Nätbaserad coachning är ett komplement till personer som får eller väntar på vård för sin ångestproblematik. För svårare typer av ångestproblematik är en kombination av medicinering och psykoterapi det bästa alternativet. För lindrigare typer av ångestproblematik är samtalsstöd det bästa alternativet. Vården är dock överbelastad av personer som söker hjälp för ångestproblematik, vilket innebär köer till de mest effektiva behandlingsalternativet. I väntan på dessa behandlingsalternativ (om de ens erbjuds) ordineras medicinering eller stödsamtal.

Jag har utvecklat ett onlinebaserat självhjälpsprogram som bygger på evidensbaserade metoder som har visat sig ha bra effekt mot ångestproblematik. Programmet är hämtat ur min kommande bok “Vägen Tillbaka” och bygger på det jag kallar för “välmåendehexagonen”. Min vision är att kunskap och de mest effektiva verktygen mot ångestproblematik ska vara gratis tillgängliga för alla invånare.

Självhjälp kräver dock ett ganska stort mått eget ansvar, energi och planering. För att underlätta denna process bedriver jag nätbaserad coachning individuellt och i grupp. Gruppterapi är särskilt effektivt mot ångest eftersom social aktivitet har en välgörande effekt på ångestproblematik. Nätbaserad coachning blir inte heller lika kostsamt för deltagarna, i jämförelse med traditionell samtalsterapi.

Innehåll

Programmet innehåller 10 onlineträffar. En träff i veckan. Efter varje träff får deltagaren en övning att (valfritt) utföra till nästa veckas träff. Deltagaren får också ett enklare studiematerial att läsa (valfritt) på egen hand.

1. Introduktion. Om mig. Om programmet.

2. Vad är ångest? Symptom. Orsak. Behandling. (Klinisk psykologi)

3. Vardagligt välmående. Rutiner. KBT. (Kognitiv psykologi)

4. Socialt välmående. Relationer. (Socialpsykologi)

5. Sysselsättning. Arbetsträning. Karriär. Ekonomi.

6. Existentiellt välmående. Självkänsla. Självförtroende. (Positiv psykologi)

7. Emotionellt välmående. Känslor. Personlighet. Humör. (Personlighetspsykologi)

8. Subjektivt välmående. Lycka. Nuvarande situation. Framtid.

9. Avslappningsmetoder.

10. Sammanfattning.

Efter programmet finns det möjlighet att fortsätta coachningen i fria grupper med lösare temat och mer diskussion. Att delta i dessa tio ordinarie träffar är dock rekommenderat för att få en bra grundkunskap om ångesthantering.

Vem är jag?

Jag som leder coachningen heter Mikael Glännström och har fördjupad kunskap och erfarenhet i psykologi och ångestproblematik.

Jag har själv lidit av kraftig social ångest mellan 19 och 26 års ålder. Idag lever jag en ångestfri vardag, mycket tack vare många delar som jag kommer ta upp i programmet. Att själv ha upplevt ångest gör att jag förstår vad ni känner och går igenom. Inga lösningar är enkla.

Det var mina erfarenheter av ångest som gjorde mig intresserad av psykologi. Jag har nu en fil kand i psykologi och har studerat masterstudier i preventionsvetenskap. Jag har studerat psykologi i fyra år vid Örebro Universitet. Jag vill dock påpeka att jag INTE är utbildad psykolog eller terapeut. Söker ni en kvalificerad sådan, så är inte jag rätt person. Jag ställer inga diagnoser och behandlar inga diagnoser. Jag hjälper till med att berätta hur ångest fungerar och man själv kan bearbeta ångest och leva en vardag med (och utan) ångest.

Så går det till

Börja med att kontakta mig med en intresseanmälan till att du vill delta i en grupp. Vi pratar då kort om din problematik och bestämmer vilken grupp som är lämpligast för dig.

Träffarna sker via Skype som möjliggör videogruppsamtal. Du väljer själv om du vill delta med både video/ljud, enbart video eller ljud, endast endast via textchat. I gruppen är du så anonym du själv önskar vara.

För att kunna delta med video behöver du ha en webbkamera på din dator. Moderna telefoner brukar också gå bra att använda. Använd någon typ av headset för att undvika rundgång i videogruppsamtalet.

Träffarna varar 75 minuter, fördelat på 35 minuter föredrag, 5 minuter rast, 35 minuter diskussion.