När jag försöker förklara vad min psykologiska problematik innebär i praktiken hamnar jag ofta kring begreppet ”mental ork” eller ”mental energi”. Om vi jämför med fysiken så är den mentala orken motsvarigheten på kondition och styrka.

Den mentala orken är någonting som tränas upp. Oftast under en längre tid, men även under kortare perioder. Alla människor har vid varje givet tillfälle en viss mängd mental ork. Den mentala orken avgör hur effektiv personen kan vara i sina aktiviteter. Om den mentala orken är på 100 procent, så blir aktiviteten också utförd med 100 procent effektivitet! Om den mentala orken är 10 procent, så blir aktiviteten utförd med 10 procent effektivitet. Mental ork och effektivitet har med andra ord ett starkt samband.

Men vad är då egentligen ”mental ork”? Är det ett kliniskt begrepp? Går den att mäta? Nej, oftast är det svårt att sätta fingret på vad den mentala orken är. Vissa menar att det är ren lathet. Andra hävdar att det är ett kliniskt tillstånd. Jag menar att det är både och. Mental ork är ett tillstånd, men det är också en inställning. Jag känner exempelvis att jag just nu ligger på 30 procent mental ork. Jag är inte särskilt effektiv, tröttnar lätt på saker och har svårt att koncentrera mig. Det beror på mitt tillstånd, på min situation. Samtidigt blir man passiv av ett sådant tillstånd och situation. Det gör mig lat och ineffektiv. Det blir en ond cirkel och till slut är ineffektiviteten ett resultat av både tillstånd och inställning.

Vad är det som påverkar den mentala orken? Många olika saker såklart. Här är några vanliga ”orsaker” till den mentala orken:

  • Sjukdomstillstånd, både fysiska och psykiska, tex ångestproblematik eller depression.
  • Situation, tex arbetslöshet.
  • Händelser, tex skilsmässa.
  • Vanor.

Jag tycker det är väldigt viktigt att förstå att människor har olika nivåer av mental ork. En sådan förståelse kan få oss att stötta varandra för att öka den mentala orken. Mycket arbete kan man göra själv, med sin inställning. Men andra faktorer, som sin situation eller tillstånd, kan vara svårare att klara av själv. En blandad dos av krav och förståelse är bäst, tror jag. Krav för att pusha. Förståelse för att ge trygghet. Innerst inne vill alla människor såklart ha så stor mental ork som möjligt. Samtidigt är den mentala orken ett konkurrensverktyg. Det är ett cyniskt sätt att se på världen, men om man har mer mental ork än någon annan, så har man en konkurrensfördel. Det gör att vissa inte bryr sig särskilt mycket om andras mentala ork, om det inte direkt påverkar dom.

Just nu jobbar jag hårt med att få upp min mentala ork. Främst genom sociala aktiviteter, jobbsökande och projektutveckling. För ett tiotal år sedan var jag i en mycket värre situation än jag är i nu. Då ”räddades” jag av ett arbete som ganska hastigt gjorde att min mentala ork ökades och gjorde mig mer funktionell. Ett jobb, en roll och ett sammanhang är väldigt viktig för vår mentala ork. Det siktar jag återigen på.

Det är väldigt individuellt hur man hanterar sin nivå av mental ork. Vissa jobbar på, trots att de har dåligt med mental ork. Andra vilar ut och återhämtar sig. Här gäller samma regel som vid stress och ångest. De som är understimulerade bör aktivera sig, medan de som är utarbetade bör koppla av. Att utföra en 100-procentig insats när man inte har en 100-procentig nivå av mental ork är fullt möjligt, men slitsamt. Man bör anpassa sig och långsamt hitta en nivå man mår bra av. Ganska självklart egentligen, men inte alltid så lätt att genomföra.

Vi kan väl prata och diskutera mental ork på twitter? Jag är @glannstrom Taggen: #mentalork