Min mest avlägsna ambition till karriär är att forska i psykologi. För att det ska ske krävs det att jag blir doktorand, vilket jag aldrig riktigt har satsat eller tränat upp mig inför. För att bli doktorand i psykologi är det väldigt meriterande att vara praktiker, dvs psykolog eller något liknande. Jag har bara lösa kurser och har ingen sådan titel. Dessutom var jag aldrig en särskilt ambitiös student. Min disciplin, som är dålig nu, var ännu sämre då.

Däremot har jag många idéer och saker jag vill forska om. Mitt stora intresse inom psykologi är välmåendeforskning som forskar om vad människor mår bra av, till skillnad mot traditionell psykologi som mest forskar om vad människor mår dåligt av.

Välmåendeforskning tycker jag kräver en tydlig definition av vad välmående är för något. Jag har aldrig hittat en sådan tillfredsställande definition och har därför gjort en egen modell som jag kallar för välmåendehexagonen, som kan definiera och mäta psykologiskt välmående.

Är du intresserad av detta kan du läsa mer om modellen här.

Det krävs en stor ansträngning att bli forskare. Ännu är jag inte där, men någon gång i framtiden så!