45 av 90 dagar har gått av mitt bokprojekt. Målet är att inom ytterligare 45 dagar ha samlat ihop 10.000 kronor till publicering av bokmanuset som sedan ska vidare till förlag. Det går hyfsat! 2.300 kronor är hittills insamlade. 7.700 kronor återstår. Uppnås inte målet går pengarna automatiskt tillbaka till finansiärerna. DU kan stötta publiceringen genom att beställa boken HÄR!

Bokskrivandet går enligt planerna. Jag har renskrivit runt 100 sidor och kommer dagen till ära publicera de första 50 sidorna som innehåller introduktionen och den första modulen: nulägesanalysen.

LADDA HEM PDF HÄR