Jag brukar ibland prata om ”Den Sociala Stegen”. Det är helt enkelt en social hierarki i ett socialt sammanhang. Sociala sammanhang finns överallt i olika storlekar. Familjen, vänskapskretsar, arbete, samhälle osv. Att jag kallar det en ”stege” beror på att man hela tiden klättrar upp och ner på denna skala, beroende på vilka handlingar man utför. Det ligger även i vår natur att vara så högt upp på den sociala stegen som möjligt. Det är en central drivkraft i våra liv.

Variablerna som påverkar den sociala stegen är många. För att nämna några så påverkar socioekonomisk status, utseende, utbildning och effektivitet den sociala hierarkin. Olika kulturer värderar olika variabler olika mycket. Det som ger hög status här, kanske inte ger lika hög status någon annanstans.

Människor använder sig också av olika strategier för att klättra på den sociala stegen. Vissa satsar på vänskap, andra på råstyrka och utseende, pengar osv. Vissa skaffar sig en partner att kunna dominera, medan andra skaffar sig en partner att hjälpa eller se upp till.

Jag fascineras av det sociala spelet mellan människor. För det är ofta ett spel. En tillfällig interaktion där status står på spel, oftast omedvetet men ack så påfallande.

Men den sociala stegen är så mycket mer än så. Det är också politik. Stegen kan vara olika stora. Svårigheten att klättra på stegen kan variera. Skillnaden mellan toppen och botten kan variera.

Mitt forskningsområde är välmåendeforskning. En av mina frågeställningar är hur olika strukturer av social hierarki påverkar välmåendet. Min teori är att tydliga roller och strukturer av den sociala stegen är viktig för välmåendet. Jag tror också det är också viktigt att det inte skiljer för mycket mellan toppen och botten.

Så, nu känner ni till en av mina frågeställningar! Om än på knackigt skriven svenska… Håll ut, så ska det bli bättre och tydligare.