Tel: 0738 290 860|glannstrom@gmail.com

Psykologi

/Psykologi

Mitt liv är ett ständigt misslyckande

Jag har misslyckats med det mesta i mitt liv. Jag har misslyckats med att få toppbetyg i skolan, trots att jag förmodligen hade kunnat få det om jag pluggat mer. Jag har misslyckats med att tidigt etablera mig i arbetslivet. Jag har misslyckats med att ta min masterexamen. Jag har misslyckats med att skriva klart [...]

By | May 3rd, 2016|Blogg, Krönika, Psykologi|0 Comments

Skillnader i välmående mellan personer som har/inte har en psykiatrisk diagnos

INTRODUKTION Många människor mår psykiskt dåligt och upplever stora problem i vardagen. Jag har arbetat fram en modell för välmående som mäter sex olika typer av välmående: emotionellt, subjektivt, existentiellt, beteende, sysselsättning och socialt. Min tanke är att denna modell ska kunna användas för att utvärdera behandlingar samt användas till att följa individers välmående över [...]

By | October 16th, 2015|Blogg, Psykologi|0 Comments

Skillnaden mellan stödsamtal och psykoterapi

Att prata om och få feedback på problem är av stor vikt för vårt välmående. Vanligtvis kallar vi dessa samtal för terapeutiska samtal. Det går att dela upp terapi i två olika typer: samtalsstöd och psykoterapi. Det kan vara svårt för en individ att veta vilken typ av terapeutiskt samtal hen ska välja. I följande [...]

By | September 23rd, 2015|Blogg, Psykologi|0 Comments

Coachning av mig själv – session 2

I min första session med mig själv identifierade jag två huvudsakliga områden där jag vill må bättre: mitt existentiella välmående och mitt sysselsättningsvälmående. Problemet är att jag inte har energi att ägna mig åt min passion psykologi. För att hitta en lösning på problemet behöver jag komma på vem jag egentligen vill vara och vad [...]

By | November 23rd, 2014|Psykologi|0 Comments

Coachning av mig själv

[spb_text_block pb_margin_bottom="no" pb_border_bottom="no" width="1/2" el_position="first last"] Det är två månader jag bloggade sist. Jag har hunnit fylla 37 år och vardagen rullar på. Men inte i den riktning jag önskar. På många sätt är mitt liv väldigt stabilt just nu. Jag har ingen ångest. Jag har ett bra förhållande med min fru. Jag bor helt [...]

By | November 22nd, 2014|Psykologi|0 Comments

Så väl mår Twitter!

[spb_text_block pb_margin_bottom="no" pb_border_bottom="no" width="2/3" el_position="first last"] BAKGRUND För några dagar sedan ställde jag frågan "Hur väl mår Twitter?" med intentionen att utföra en enkätundersökning för att få fram ett genomsnitt av twittrarens psykologiska välmående. Detta är resultatet av undersökningen. METOD Den uppmärksamme märker ganska fort att detta inte är en vetenskaplig rapport. Dock så har [...]

By | February 13th, 2014|Blogg, Psykologi|0 Comments