För drygt ett halvår satt jag hos Personalstrategerna i Örebro och tittade på övriga deltagare som virkade. Det var arbetsrehabiliterande åtgärd med syfte att hantera stress. Mina upplevelser om tiden som deltagare hos Personalstrategerna beskriver jag i ganska god detalj här.

Jag anmälde Personalstrategerna till Arbetsförmedlingen i Örebro. De skulle skicka vidare kritiken, men det är fortfarande oklart om så gjordes. Det stormade lite, jag var med i P4 Örebro.

Kort därefter hittade jag på egen hand jobb och ordentlig rehabilitering. Jag har turen att ha kunskap och motivation att ta mig framåt. För stunden lade jag mina erfarenheter bakom mig och blickade framåt. Det har gått bra för mig. Jag ökar i arbetstid och trivs riktigt bra med att arbeta på företaget Custice.

Det sved i mitt hjärta att Personalstrategerna förmodligen skulle komma undan med sin usla verksamhet, men det fanns inte mycket mer jag kunde göra. Då.

För en månad sedan kontaktade Micke Pettersson från SVT mig. Han gjorde en granskning av externa aktörer hos Arbetsförmedlingen: så kallade jobbcoachföretag. Jag ställde med glädje upp och berättade om mina erfarenheter. Inslagen sändes i Aktuellt och publicerades också i Aftonbladet.

Men jag kände att jag ville göra mer än så. Det är min plikt som medborgare att göra vad jag kan för att samhället ska bli bättre. Jag promenerade till Arbetsförmedlingen för att boka in ett möte med den som är ansvarig för hanteringen av de externa aktörerna. Som sällskap fick jag P4 Örebros Jonas Edlund, vars närvaro skyndade på ett möte med chefen för Arbetsförmedlingen Örebro, Annika Lyttbacka. Hon var förstående av det jag hade att säga och höll med om att det var viktigt att stödet till personer som går jobbcoaching, rehabilitering och liknande tjänster var kvalitativt och genomfört av kompetenta personer.

Jag lämnade mina personliga erfarenheter åt sidan för den gången, men kände för att göra ännu mer. Kritiken skulle annars tystna och dö ut. Ingen vill väl jobba extra hårt och granska massa företag om de absolut inte blir tvingade av politiker med sådant mandat.

Nu är fokuset tydligt. Jag kräver i en debattartikel, som publiceras i Aftonbladet idag (läs fredag), att Arbetsförmedlingen ska kunna garantera ett kvalitativt stöd till de deltagare som börjar jobbcoachning, rehabilitering osv. Det innebär att de måste undersöka kvaliteten och inte bara ta lögnaktiga och giriga ledningar på orden.

Jag själv kommer driva mitt eget fall, utifrån mina erfarenheter, som gäller Personalstrategerna i Örebro. Andra människor, deltagare och handläggare på AF, får gärna driva sina fall, utifrån deras erfarenheter. En sak är i alla fall klar: Medelmåttigt stöd ska inte längre erbjudas arbetslösa och sjukskrivna.

Ett sånt här projekt kräver mer än ord. Ord och kunskap är grunden till förändring. Media lyfter frågan. Men det är vi medborgare som måste ställa rationella krav på makthavarna. I det här fallet lokala Arbetsförmedlingar och centrala AF som sköter upphandlingar och kvalitetssäkring.

På sikt kommer förhoppningsvis förnuftiga politiker att utveckla ett fungerande system. Tills dess, behöver vi medborgare hjälpa till.

Det var brandtalet… Nu följer ett avsnitt om vilka fakta som kan vara bra att känna till, samt vilka krav man kan ställa på de externa aktörerna. AF kan häva avtalen med de externa aktörerna om avtalet inte efterlevs.

Först och främst.

Hela verksamheten med externa aktörer började när AF upptäckte att de inte kunde erbjuda sina inskrivna tillräckligt mycket personlig jobbcoachning och rehabilitering. Arbetsförmedlingen gjorde då en upphandling där privata företag kunde ansöka om att bli en extern aktör. Den externa aktören behöver inte bevisa sin kompetens. Det räcker med skriftlig argumentation för bli godkänd. Ett företag kan alltså börja från noll, utan erfarenhet i branschen och starta upp kontor.

När avtalet mellan AF och den externa aktören skrivits på, finns ett kontrakt med de krav som AF ställer på den externa aktören.

För de som är nyfikna på avtalet, kan läsa det i detalj här.

Enda möjligheten att häva avtalet är om kontraktet inte fullföljs. Problemet är att arbetsförmedlingen inte kontrollerar om avtalet följs eller inte. Jag pratade med arbetsförmedlingens centrala uppköpare och de berättade att kontroller bara görs om klagomål kommer in. Om det skulle visa sig finnas brister hos en extern aktör så inleds en dialog mellan AF och den externa aktören, för att åtgärda problemet. Den externa aktören kan då argumentera fram en passande lösning och fortsätta precis som tidigare. Det finns ingen kontinuerlig utvärdering av de externa aktörerna.

Om du har erfarenhet av dålig jobbcoachning/rehabilitering kan du anmäla detta till arbetsförmedlingen lokalt. De skickar då vidare, om du har tur, anmälan till centrala arbetsförmedlingen som undersöker om det finns något systematiskt problem hos den externa aktören. Detta är vad jag förstod ganska ovanligt, trots att det uppenbarligen finns stora problem ute hos aktörerna.

Jag finner mig inte längre i att bli runtbollad som ett administrativt ärende. Om någon verksamhet är undermålig, ska den inte bedrivas. Det kravet kommer jag ställa på arbetsförmedlingen i Örebro, när det gäller personalstrategerna.

Slutligen. Någon kanske undrar varför titeln på detta inlägg är ”att meditera på en sten”. Jo, det ska kännas lika naturligt att meditera på en sten i stillhet, som att i hetluften kämpa för rättvisa och förnuft. Det är något jag har fått kämpa för en längre tid.

Allt är gott. Allt är elände. Nu kör vi! Sprid och ställ krav.

Med Vänlig Hälsning

Mikael Glännström