Precis när man (jag) tar twitterpaus (tills på måndag) så börjar en oerhört viktig och intensiv debatt att rasa på Twitter. Uppdrag Granskning har besökt moskéer där en kvinna sökt råd i samband med problematik i hemmet. Hennes man har gift sig (eller vill gifta sig) med en andra kvinna, örfilar henne i vredesmod samt kräver att hon ska ställa upp på sex trots att hon inte vill. Kvinnan besöker moskén för att få råd. Det är oklart om hon söker råd hur hon ska tolka islam, eller råd om hur hon ska agera i situationen rent allmänt, men vi kan anta att det handlar om hur hon ska vara så god muslim som möjligt. Detta är bakgrunden. Resultatet är att 8 av 10 moskéer ger ögonbrynhöjande och upprörande svar som ”Du kan bara neka din man sex när du är sjuk eller har mens”, ”Försök lös problemet hemma utan att koppla in polisen, såvida du inte är i fysisk fara” samt ”Din man har rätt till fyra hustrur om han vill”. Debatten på Twitter börjar rasa, såklart. Som den sig bör. Men det hela urartar. Cherin Awad, känd förespråkare för muslimska kvinnor, får ett dödshot och Katerina Janouch, känd sexrådgivare och författare, blir klassifierad som rasist. Trollen kommer ur sina hålor och debatten handlar om allt annat än vad den borde handla om. Nämligen: Är islam kvinnoförtryckande?

Frågan i sig är såklart provocerande. Den insinuerar att islam är kvinnoförtryckande och det hävdar också vissa. Vissa menar att islam, och religion överlag, förtrycker kvinnors rättigheter och förminskar deras identitet till ett manligt bihang. ”Är det så?” undrade många och vände sig till Cherin Awad som är muslimsk kvinna och aktiv på Twitter. ”Nej” svarar hon och menar att det inte finns någonting i islams ”kärna” som är ämnat att förtrycka kvinnor. Men jag är inte vidare insatt i den debatten, så jag låter den vara för tillfället. Det är i alla fall den första viktiga frågan som är viktig att diskutera. Vad säger islam i frågan? Vad säger texterna? Vad säger tolkarna? De lärda som ska ha maximalt med kunskap i frågorna?

Cherin Awad blir därför irriterad när Katerina Janouch hävdar att ”islam är visst kvinnoförtryckande i sin kärna” samt menar att Cherins tweets om faktafel i programmet är ”oväsentligt” och ”ger dåliga vibbar”. (Jag utelämnar screenshots på tweets och exakta citat… jag är ingen journalist eller så)***. Katerina svarar med att Cherin bör ”lyfta sin slöja” och se verkligheten. Helt plötsligt har sakfrågan blivit ett utbyte i härskartekniker och förminskande av sin meningsmotståndare. För en muslim är det såklart förolämpande att bli uppmanad att lyfta på slöjan (även om det kan ha varit i visst skämtsam ton) och för en åsiktshavare är det såklart förolämpande att bli kallad kunskapslös. Ja, ni förstår själva. Twitter blandar sig i denna personliga affär. Personer med tveksam politisk hållning (läs sverigedemokrater) stöttar Janouch och hon ReTweetar också deras stöd, vilket vissa menar är att stötta rasismen. Cherin Awad blir till slut dödshotat av en anonym telefonterrorist (av okänt slag).

***Jag kan ha missuppfattat händelseförloppet i hela deras diskussion. Läs deras flöden för att få en korrekt bild. Eller @dreadnallen s sammanfattning

Jag har personligen uttryckt mitt stöd till Cherin Awad på Twitter eftersom många troll attackerat henne. Hon måste få säga sitt utan att få massa skit och det är oerhört modigt av henne att offentligt diskutera saken. Det är oacceptabelt, oavsett vem det handlar om, att ta till personangrepp och uttrycka hat. Det förstår en halvintelligent varelse att det inte leder till någon bättre värld. Det betyder inte att det är OK att kalla Katerina Janouch för rasist osv. En rasistisk handling är att värdera annan människa mindre, pga av någon egenskap. Det har väl inte Katerina gjort? Ja, ni fattar, jag tar inte ställning ytterligare i frågan. Nu när vi rett ut detta tragiska förlopp på Twitter måste vi försöka återkomma till följande viktiga frågor:

  • Finns det något i islam som är kvinnoförtryckande?
  • Varför tror vissa muslimska män (och kvinnor) att det är OK att ha fyra fruar i Sverige, att kvinnan inte får säga nej till sex osv?
  • Hur är stämningen och jämställdheten i svenska moskéer?

Vad vi också måste betrakta är den andra sidan. Den sidan som är kritisk mot islam och muslimer som fenomen och helst vill förbjuda detta i Sverige.

  • Hur undviker vi att föra kritik utan att hamna på samma nivå som dessa  (rasistiska) grupper?
  • Är verkligen islam och muslimer ett samhällsproblem? Eller handlar det om vissa typer av grupperingar?
  • Kan man skilja på religion och kultur?

Det finns säkert många fler frågor som är viktiga att ta upp, men de följer nog om man börjar prata om ovanstående frågor. Min personliga åsikt är följande:

Jag vet inte tillräckligt mycket om islam för att uttala mig om islams syn på kvinnan. Men som jag har uppfattat det, så ger islam alla människor (i alla fall som är muslimer) samma värde, män som kvinnor. Det finns sekter och riktningar som har strängare regler. Att kvinnan kan uppfattas som förtryckt beror förmodligen på islams syn på sexualitet: att sexualitet är en privatsak och ingenting som ska missbrukas offentligt (genom att tex klä sig utmanande). Detta är dock inte per automatik kvinnoförtryck, om kvinnan själv upplever detta som frigörande och bästa valet.

Jag tror mycket handlar om okunskap. Okunskap om islam, både av muslimer själva och av ”svenskar” (eller icke-muslimer, eller vad man ska kalla denna grupp för). Bokstavstroende är ett problem inom alla religioner. Texter kan tolkas extremt och omsättas extremt i praktiken. Alla människor eftersträvar så stor makt som möjligt och religion kan såklart brukas och missbrukas för detta ändamål. Men det är viktigt att komma till sakfrågorna och diskutera detta. Jag tror att svenska (alltså, bor i Sverige) muslimer skiljer sig ganska ordentligt från tex iranska eller saudiarabiska muslimer. Cherin Awad och andra får säkert ta emot mycket kritik också från de egna leden. Muslimer skiljer sig alltså åt, precis som kristna skiljer sig åt, eller ateister, nihilister, eller vad som helst. Det var den poängen Cherin ville göra med sin kritik om Uppdrag Granskning som ensidigt (och även med påpekandet av faktafel) istället för att granska samhället i stort. Visserligen kan man granska ett fenomen i taget, men då måste vi också ha i åtanke att problemet inte är isolerat för muslimer. Kvinnor förtrycks på många ställen.

Jag hoppas och tror att debatten kommer landa där. Att intern debatt sker hos muslimer om hur deras religion integrerar och fungerar i praktiken i länder där andra lagar råder. Att vi andra bjuds in i den debatten.

Sen behöver nog vi på Twitter lugna ner oss lite och inte bilda mobbar så fort oenigheter och personangrepp sker. Ge folk möjlighet att få förklara det dom sagt. Om de inte förklarar, så medger de tyst att de hade fel.

Min egen livsåskådning bör också redovisas i denna text. Jag är buddhist.

***uppdatering om händelseförloppet