Just nu pågår förhöret med Anders B. Breivik. Han ska ge sin förklaring till varför han mördade 76 personer. Det finns två läger kring hans förhör. Ena lägret vill inte att han ska få tillfredsställelsen och utrymmet i rätten att föra vidare sin propaganda och fanatism. Andra lägret menar att det är viktigt att förstå den idévärld Breivik har, för att få förståelse om hela händelsen och kanske också förebygga liknande händelser framöver. Jag tillhör det andra lägret. Jag tror det är viktigt att få fram Breiviks idévärld till dagens ljus.

Enligt Breivik själv, är han en förebild. En förebild för nationalister som bekämpar mångkulturen. Han ursäktar sina handlingar med att det var nödvändigt. Att han var tvungen att mörda dessa människor för att på sikt säkerställa Norges framtida välmående. Han menar att mångkulturen är ett hot som kan förgöra Norge och hela världen. Ett hot som kommer bringa lidande och krig. Retoriken är väldigt lik den retorik som exempelvis SD och andra ”multikulturkritiker” använder sig av. Det som skiljer sig åt är att SD använder sig av demokrati och Breivik av terrorism för att sprida sina idéer.

Dessa idéer är viktiga att förstå. Hur uppkommer de? Är det reella hot? Hur hanterar man sådana idéer? Många viktiga frågor som inte kan sopas under mattan. För precis som dammet, finns idéerna kvar även om vi ignorerar dom för tillfället. Breivik har i sitt manifest själv beskrivit hur hans idéer kom till. Han hade några otrevliga episoder med invandrare. Han började se mönster i detta. Missnöjet växte till besatthet och hat. Hatet växte till fanatism. Erfarenhet, upplevelser, idéer och slutsatser. Det är viktigt att förstå detta. Förståelse innebär inte att vi måste acceptera eller förlåta. Men förståelse leder till förnuft och medkänsla, som är viktiga för välmående (enligt min egen idévärld).

ABB ser sig själv och Europa som ockuperat. Ockuperat av muslimer och andra som ”vill ta över makten”. Det är här vi kan ge oss in i debatten, vilket också sker på den demokratiska arenan. Är muslimer i Norge och Europa ett hot? Fanatiker är naturligtvis ett hot vart de än befinner sig. Men såvitt jag vet, så är det inte särskilt många muslimer i Norge och Europa som är fanatiker? De flesta vill väl leva fredligt och demokratiskt tillsammans med alla andra? Det är min idévärld. Andra kanske drar andra slutsatser.

Vi har alla våra idéer. Vissa kanske ser alla Blondinbellor som ett hot. Andra ser alla invandrare som hot. Andra ser alla män som ett hot. Men det är inte idén i sig som är farlig. Det är hur den gror, hur den växer och frodas, hur den utvecklas. Vi kan titta på vår idé kritiskt. Vi kan granska den. Nej, Blondinbella är inte ett hot. Invandrare är inte ett hot. Män är inte ett hot. Det kanske finns taktlösa bloggare, kriminella invandrare och misshandlande män. Däremot finns det också vettiga bloggare, sjyssta invandrare och män som försöker vara goda makar.

Att idén växer till fanatism är ett tecken på psykologisk problematik. ABB är inte frisk, även om han vill utge sig för att vara det. Vi kan kalla det narcissism, psykopati eller någonting annat. Det spelar ingen roll. Enligt psykologin är en abnormalitet en avvikelse. Och Breivik avviker. Han avviker genom att inte kunna sätta stopp för sin idévärld. Han avviker genom att inte kunna ha större grundläggande respekt för ett människoliv. Han avviker genom att hitta ett krig på en fredlig plats. Han avviker genom att kallblodigt mörda 76 människor. Däremot är han inte psykiskt sjuk i den meningen att han inte är tillräknelig. Breivik visste vad han gjorde, han var inte i psykos eller influerad av någon annan. Däremot var han ute på en psykologisk väg som få lyckligtvis tar.

Fanatism är en psykologisk avvikelse som vi bör försöka förebygga. Fanatism leder till våld och polemik och en osund vardag som blockerar lyckliga tankar att blomma ut.

Anders B. Breivik är en fanatiker.

 

I media: AB 12DN 2 1 3 4 5 6 7 SVD 1 2 3 4 5 6