Efter min och många andras kritik stoppar nu arbetsförmedlingen rehabtjänster hos Personalstrategerna i väntan på en djupare utredning som ska göras. Det var SVT:s granskning som var tungan på vågen.

Förhoppningsvis kan detta leda till att alla aktörer som inte kan erbjuda kvalitativ rehabilitering värd pengarna nu rensas bort som aktörer, så att pengarna kan läggas på företag som har gedigen kunskap och erfarenhet av det som förväntas erbjudas.

På arbetsförmedlingen här i Örebro verkar utredningen välkommen, vilket också var min uppfattning när jag pratade med Annika Lyttbacka för någon vecka sedan. Det är viktigt att lokala förmedlingar ställer höga krav och också gör uppföljningar vad de får ut av de tjänster de köper av externa aktörer.

Om arbetslösa måste följa krav för att vara inskriven, måste också arbetsförmedlingen följa de krav vi har för att få stöd i vårt arbetssökande.

När det gäller Personalstrategerna finns det nu bara en sak att göra. Erkänna brister, sluta ljuga och börja bygga upp en verksamhet som bygger på att ge kvalitativt stöd, snarare än att tjäna så många kronor som möjligt.

För egen del, kommer jag nu börja författa ett förslag på hur arbetsförmedlingen, lokalt och centralt, kan arbeta mer aktivt med att utvärdera externa aktörer. Jag kommer också ge förslag på hur arbetsförmedlingen kan stötta arbetslösa med ångestproblematik, samt hur arbetslösa med ångestproblematik kan få stöd av olika myndigheter.

När samhället är undermåligt, behöver vi säga ifrån. Systemfel rättar sällan till sig själva.