Välmåendehexagonen är en teori och skala som definierar och mäter psykologiskt välmående. Syftet är att kunna följa upp och utvärdera psykologiskt välmående hos individer och grupper. Den har sex dimensioner/områden:

  • Subjektivt Välmående (livskvalite, tillstånd)
  • Emotionellt Välmående (känslomässig balans, humör)
  • Existentiellt Välmående (identitet, värderingar, roll)
  • Beteende Välmående (rutiner, anpassning, funktion)
  • Sysselsättning Välmående (arbete, intressen)
  • Socialt Välmående (relationer, social aktivitet)

Fyll i enkäten och hjälp mig med insamling av data för sammanställning. Är anonymt och tar 5-10 min:

Enkät “välmåendehexagonen beta 0.4”