Jag utvecklar och driver studiecirklar om psykologi och välmående.

PÅ GÅNG

  • Örebro – Guidad självhjälp för ökat välmående. (ABF+RSMH+NSPH)
  • Onlinebaserad – Guidad självhjälp för ökat välmående. (ABF+NSPH)
  • Onlinebaserad – Guidad självhjälp mot ångestproblematik. (ABF+NSPH)