Skolan är naturligtvis en stor och viktig politisk fråga. Barns utbildning är en enorm faktor vad gäller framtida välmående och möjligheter till utveckling både för individ och samhälle.

VAD INNEFATTAR SKOLPOLITIKEN?

HUR BÖR SKOLAN SE UT?

KOMMUNAL ELLER PRIVATISERAD SKOLA?

SKA SKOLAN STYRAS STATLIGT ELLER KOMMUNALT?

SAMMANFATTNING

Några sammanfattade punkter om “min” skolpolitik:

 • Tillåt ej hemskolning, eftersom adekvat utbildning för barnet ej kan garanteras. Svårt för föräldrar att ersätta all kompetens som en skola kan erbjuda. Dessutom är det sociala i en skola viktigt för barnet.
 • Sex timmar lärarledd undervisning varje dag, från grundskola till gymnasie.
 • Max 20 elever i varje klass.
 • Tre typer av ämnen: teoretiska grundämnen, kreativa och stimulerande ämnen samt valfria ämnen.
 • “Livskunskap” (om välmående, fysisk och psykisk hälsa, relationer, sex och samlevnad, osv) ska ingå som teoretiskt grundämne.
 • Elevdemokrati där eleverna får inflytande på skolans verksamhet.
 • Betyg från årskurs 6.
 • Betyg baseras enbart på nationella prov och tester, i teoretiska ämnen.
 • Gymnasiepoäng baseras enbart på teoretiska ämnen. Betyg i kreativa och fristående ämnen kan ha meritvärde för praktiska vidareutbildningar, men kan inte höja eller dra ner poängen i teoretiska vidareutbildningar.
 • Förebyggande av fysisk och psykisk ohälsa ska ske på evidensbaserad grund, samt kontinueligt utvärderas.
 • Uppskattning av elevers välmående (anonymt och kvantitativt), för att lättare kunna identifiera problemområden.
 • Särskilt stöd till elever till behov. Ska ske i “vanliga klassen” i så stor utsträckning som möjligt.