Jag funderar ofta på politik. Samhället är trots allt platsen för det skådespel vi kallar livet. Samhället och omgivningen har stor påverkan på individers utveckling. Är man intresserad av människor, är man oftast också intresserad av politik.

Min politiska läggning är “Grön Teknokrati” vilket innebär att jag vill se en hållbar utveckling där vetenskap och teknik prioriteras högt. Allting har ett pris, och en grön teknokrati innebär vissa frihetliga uppoffringar och ganska mycket engagemang från samhället. Man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Samtidigt bör det finnas gott om utrymme för individuella tankeyttringar och handlingar eftersom människor är olika och vill/behöver olika saker. Att stöpa människor i en och samma form, är en alltför överdriven teknokrati som närmast liknar kommunism eller Platons utopier om ett samhälle som styrs av filosofer.

Vad grön teknokrati innebär i praktiken är naturligtvis komplicerat att förklara. Det finns idag inga gröna teknokratier i världen, så det är därför en framtidsvision som närmast försöker efterlevas av vissa hushåll och små samhällen. Egentligen spelar det ingen roll om den gröna teknokratin sker på mikro eller makro-nivå. Det är ändå eftersträvansvärt.

Av Sveriges politiska partier ligger Miljöpartiet närmast mina ideal om grön teknokrati. Därför är jag miljöpartist och därför är jag även aktiv inom miljöpartiet. Min ambition är dock inte att avancera i graderna inom miljöpartiet. Snarare vill jag  bidra med visioner och idéer som kan föra partiet och dess medlemmar framåt.

Det är också mitt syfte med denna och mina andra politiska texter. Inspireras av det som låter vettigt. Rösta på vad ni vill. Men bry er, och fundera på olika samhällsfrågor.

Sakfrågor:

  •  Kommer snart.