“En Socialfobikers Föreläsningstour” är en föreläsning som handlar om min resa från att ha haft social fobi och varit rädd för det mesta, till att inte ha någon social ångest och föreläsa för andra personer. Föreläsningen fokuserar på social ångest som begrepp och diagnos, samt hur den kan behandlas på ett bra sätt genom vård och självhjälp.

Jag pratar bl. a. om:

– Social ångest ur ett biologiskt, psykologisk och socialt perspektiv
– Hur min sociala ångest började och sedan utvecklades
– Hur det är att leva med social ångest och vara arbetslös
– Olika typer av vårdalternativ för social ångest: vårdcentral, öppenpsyk, psykakut
– Rätt kombination av medicin och psykosocial behandling
– Fortsätta att konfrontera ångesten för att utvecklas
– Mina studier i psykologi
– Min teori om välmående
– Mina framtidsambitioner
– Projektet “onlineterapi.nu”