INNEHÅLL

Jag erbjuder onlinebaserad coaching i syfte att öka ditt välmående. Vi går tillsammans igenom din problematik och lägger upp ett schema efter ditt önskemål. Därefter sätter vi mål och delmål som vi försöker uppnå steg för steg utefter ett självhjälpsprogram.

MÅLGRUPP

Min specialkompetens riktar sig framförallt mot ångestproblematik som tex social fobi och panikångest.

OM MIG

Jag har studerat på universitet i fem år och har en fil kand i psykologi samt masterstudier i preventionsvetenskap (forskning om förebyggande arbete). Min ambition är att forska kring välmående. Jag har också personlig erfarenhet av ångestproblematik, men har kämpat mig tillbaka till en normal vardag. Jag skriver just nu på en självhjälpsbok om ångest samt erbjuder gratis information om psykologi på http://www.onlineterapi.nu

METOD

De första två tillfällena går vi igenom din situation och problematik. Vi sätter upp konkreta mål och arbetar med evidensbaserade metoder, tex KBT eller avslappningsövningar, för att nå dessa mål. Min roll som coach är att utbilda dig och stötta dig så att du kan konfrontera eller lära dig hantera din problematik och därigenom må bättre i vardagen.

PRIS

100 kronor de två första tillfällena (á 45 minuter). Därefter 250 kronor per tillfälle.

TEKNIK

Skype, med eller utan ljud eller webbkamera.
Email.

KONTAKT

Skicka ett email till: glannstrom@gmail.com

eller ring: 0738 – 290 860