I teorin är det ganska enkelt att förändras och bli mer disciplinerad. Bara att göra det man borde göra. Men som vi varit inne på tidigare, så är det i praktiken inte lika enkelt. Det krävs mental och fysisk energi för att orka utföra de handlingar som krävs.

Jag tror att den mentala energin ökar, desto bättre man mår. Mitt mål är därför att må så bra som möjligt och därmed ha så mycket energi som möjligt. Välmåendehexagonen beskriver välmående utifrån sex olika perspektiv. I detta kapitel tänkte jag prata om ett av dessa perspektiv. Existentiellt välmående.

Existentiellt välmående kan närmast beskrivas som identitet och självkänsla/självvärde. Populärt uttryckt handlar det om att ”vara trygg i sig själv”. Ideal och värderingar, roll i samhället och familjen, samt en inre känsla av meningsfullhet är centralt inom det existentiella välmåendet.

Jag är buddhist sedan 12 år tillbaka. Buddhismen har lärt mig mycket om identitet och självkänsla. Jag gillar tanken om att minimera egot och försöka ”leva i nuet” som det så populärt heter. I grunden handlar det om att hitta någonting man kan identifiera sig med och sträva efter. Det måste inte vara någonting religiöst. Roller i familj och arbetsliv är också viktigt. En hobby man brinner för. Ett idrottslag, osv. Det finns många saker att identifiera sig med.