Jag har ett mål. Mer disciplin. Jag har en väg till målet. Bättre dygnsrytm, ökad sysselsättning, mer aktivitet och mindre tidsfördriv. Utöver denna fantastiska planering finns andra variabler inblandade. Förutsättningar. Energi. Slump. Motivation.

Mina förutsättningar har vi till viss del gått igenom. Jag har historik av misslyckade försök att förändra min dygnsrytm. Men jag har också ett deltidsarbete som morot, även om det är på distans. Förutsättningarna är inte perfekta, men ändå helt ok.

Min energi är sådär. Jag är van att inte göra så mycket. Energi föds från energi, vilket innebär att jag inte kan lita på min energi till en början. Förhoppningsvis ökar den under årets gång.

Slumpens variabel går aldrig att räkna bort. Den finns alltid med i bilden. Livet är ett lotteri med risker. Allt kan hända med olika mått av sannolikhet. Klockradion kanske går sönder. Vad som helst kan hända. Men en bra spelare har tur, vilket innebär att sannolikheten att lyckas ökar med varje försök. Jag gillar slumpens variabel ändå. Den är lite romantisk och mystisk.

Motivation har jag mängder av. Det är motivation som inlett min kamp att bli mer disciplinerad. Men även stora mängder motivation kan sina. Min erfarenhet är att brist på resultat får min motivation att sjunka ganska snabbt. Så det gäller att verkligen genomföra de steg som krävs för att det ska bli bättre. Om framstegen uteblir behöver jag förmodligen skriva in mig på något sorts bootcamp. I så fall är jag inte tillräckligt funktionell.

Men jag har bestämt mig. Jobb eller inte. Pengar eller inte. Min livsstruktur ska bli bättre. Resten får slumpen avgöra.