Att ta sig för ett stort projekt kräver en strategi. Lyckligtvis har jag en strategi för hur jag ska öka min disciplin under 2013. Jag ska helt enkelt skaffa bättre dygnsrytm, sysselsätta mig mer, äta och träna regelbundet och göra mer saker med och för min fru och mina vänner.

Jag utgår från min teori som jag kallar för välmåendehexagonen som förklarar välmående utifrån sex dimensioner: subjektivt, socialt, emotionellt, sysselsättning, vardag och existentiellt. Jag kommer redovisa mer om dessa olika typer av välmående framöver. De som känner mig kanske redan är bekant med teorin, men den är central för hur jag ser på mitt och andras mående.

En annan vital del av min strategi är en förenklad variant av buddhism som jag brukar förklara genom tre ideal: ”medkänsla”, ”disciplin” och ”rationalitet”. Jag menar att en utveckling av dessa tre ”egenskaper” leder till ett ökat välmående. Det är ett vågat uttalande som är svårt att ge stöd åt vetenskapligt eftersom samtliga av dessa begrepp är svårdefinierade. Den här boken är dock inte vetenskaplig. Jag är övertygad om att jag har rätt och det är också en del av min strategi.

Disciplin är den pusselbit som saknas för att jag ska kunna leva ett välmående liv framöver. Utan disciplin kommer jag sakna fart framåt till målet.

Så enkelt är det i teorin. Bättre dygnsrytm kommer leda till bättre rutiner och mer regelbundna matvanor. Detta kommer i sin tur leda till mer energi vilket innebär att jag kommer få mer gjort och kunna njuta mer av den tid som blir över. Psykologi är väldigt enkelt på pappret! Men utan vanor är varje steg mödosamt. Med stöd blir färden lite enklare.