[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”first last”]

BAKGRUND

För några dagar sedan ställde jag frågan “Hur väl mår Twitter?” med intentionen att utföra en enkätundersökning för att få fram ett genomsnitt av twittrarens psykologiska välmående. Detta är resultatet av undersökningen.

METOD

Den uppmärksamme märker ganska fort att detta inte är en vetenskaplig rapport. Dock så har jag försökt använt vetenskapliga metoder i så lång utsträckning det är möjligt, när man gör en ministudie på ett par dagar.

För att mäta välmående har jag använt en modell/skala jag kallar “välmåendehexagonen”. Skalan innehåller 18 frågor som är relaterade till hur individen mår och fungerar psykologiskt. 56 twittrare, mestadels från mitt nätverk, svarade på enkäten efter att jag twittrat om den. Ett så kallat bekvämlighetsurval. Skalans frågor innehåller ett påstående som respondenten kan svara “stämmer helt”, “stämmer ganska bra”, “stämmer ganska dåligt” och “stämmer inte alls”. Frågorna räknas sedan om i poäng och procent efter sex kategorier av välmående: socialt, sysselsättning, beteende, existentiellt, subjektivt och emotionellt.

RESULTAT

Socialt – 74,78 %
Sysselsättning – 63,28 %Beteende – 74,40 %
Existentiellt – 69,95 %
Emotionellt – 77,45 %
Subjektivt – 72,55 %

SLUTSATS

Det går inte dra några slutsatser av den här ministudien. Det var en pilotstudie för att testa skalan. Men ett beräknat värde för att må psykologiskt bra är 75 %, som svenska twittrare alltså ligger något under i sysselsättning och existentiellt.

FÖRKLARING AV VÄLMÅENDEHEXAGONEN

Socialt Välmående – Hur man klarar av sociala relationer och hur relationen är med familj, vänner och eventuell partner.

Sysselsättningsvälmående – Hur man klarar av arbete (eller studier/arbetslöshet) samt fritid (eller pension/sjukskrivning).

Beteendemässigt Välmående – Hur man klarar av vardagliga uppgifter och rutiner.

Existentiellt Välmående – Hur man trivs med sig själv och sin identitet.

Emotionellt Välmående – Hur man hanterar och upplever känslor.

Subjektivt Välmående – Välmåendets Rolls Royce. Hur man uppfattar sitt eget psykologiska mående.

VAD HÄNDER NU?

Nu ska jag finslipa skalan och sedan testa den på andra grupper för att göra jämförelser. Något som gör mig nyfiken är hur personer med olika typer av psykologisk problematik svarar på skalan. Det kan ge viktiga indikationer på vilka områden som är extra viktiga att arbeta på, för olika typer av problem. Välmåendehexagonen är inte enbart en skala utan också en modell och teori om vad välmående egentligen är. Jag har försökt definiera psykologiskt välmående efter definitionen om psykologin som vetenskap “vetenskapen om medvetandet och beteende”. Inom spektrat “medvetande” ingår existentiellt, emotionellt och subjektivt välmående. Inom spektrat “beteende” ingår sysselsättning, beteende och socialt välmående.

VISION

För egen del drömmer jag om att doktorera i psykologi och ytterligare utveckla välmåendehexagonen så att den kan användas till att utvärdera olika typer av behandlingar, samt förebyggande och främjande projekt.

När det gäller samhället så är det min ambition att det ska finnas bra, gratis psykologiskt stöd till de som behöver. Vi behöver samtidigt lyfta upp välmående som begrepp och prata om det tabubelagda ämnet “att inte må bra” (dvs ha ångest).

För att detta stöd ska finnas, behövs kunskap (rationalitet), välvilja och disciplin.

Välmåendeforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som spänner över mer än psykologi.

Om du rent konkret vill hjälpa mig i min ambition att doktorera så behöver jag en handledare, helst i psykologi. Mitt doktorerande kan jag sedan förmodligen kombinera med mitt nuvarande arbete.

Min mejl:

glannstrom @ gmail.com

Stort tack för besöket och extra tack om du medverkade till denna ministudie!

Har du frågor om ångest är du också välkommen att mejla mig. Jag ger gratis tips/råd i den utsträckning jag kan och hinner med.

Och som sagt, om du har eller är intresserad av ångest och behandling om ångest så kan du läsa mitt manus “Vägen Tillbaka”:

http://www.glannstrom.se/a-o/v/vagen-tillbaka-sjalvbiografi-och-sjalvhjalp/

På återseende.

 

[/spb_text_block]