Intervju med mig själv. #blogg100

Vad tycker du om världen som den ser ut idag? Är det en bra eller dålig värld vi lever i?

Dagens värld har helt klart bättre förutsättningar än någonsin för människor att kunna må bra. Trots att det pågår många oroligheter på olika platser i världen så börjar folket få mer och mer makt. Fler och fler regimer faller och diktatorer jagas bort. Demokratiseringsprocesser, jämställdhet och kollektiv kunskap tar lång tid att utveckla. Sverige är ett av de mest jämställda landet i världen och trots att det finns mycket kvar att göra, så tror jag det finns bra förutsättningar att göra världen bättre.

Du låter optimistisk?

Jag gillar världen. Jag gillar samhället. Jag gillar människor. Det jag inte gillar är när människor tar korkade beslut som leder till att andra människor far illa. Ibland blir det överväldigande med hur dumma beslut människor tar. Stora mängder människor. Ibland på grund av rädsla. Ibland på grund av starka behov eller sinnessjukdom. Ibland på grund av okunskap.

Det är människor som orsakar lidande. Inte världen. Lidandet är ett livsvillkor som går att hantera.

Världen är stor men samtidigt liten. Kulturen förändras bara man reser några mil. Ännu mer om man reser hundra mil. Mest av allt om man reser till andra sidan jordklotet. Men människorna är fortfarande desamma. De har samma behov, samma längtan att må bra och överleva.

Och det är nog där vi måste börja. Med det grundläggande överlevandet. Trots att det finns resurser att mätta två jordglobar, så finns det människor som svälter ihjäl. Och trots detta fortsätter vi leva i överflöd. Det är inte rationellt om vi har målet att alla människor ska överleva. Det är oetiskt. Och det är det som är dåligt med världen. Många människor, trots att de säger sig ha en hög standard på sin etik, lever själviskt och omoraliskt på grund av det överflöd som skulle kunna gå till bättre behövande.

Det här handlar inte om ett argument mot liberalism. Detta handlar om ren överlevnad. Humanism. Som är fullt kompatibelt med liberalism.

Lever du själv i överflöd?

Ja, absolut. Mitt agerande är inte moraliskt. Jag bryter mot den etik jag säger mig följa.

Är inte det hyckleri? Du säger att det är etiskt att dela med dig, men lever själv i överflöd?

Det är hyckleri. Men jag hoppas komma förbi detta hyckleri i framtiden. Tillsammans med andra. Med stöd av andra. Det finns många som har kunskap i hur ett hållbart samhälle ser ut. Jag är tyvärr inte en av dessa.

Varför borde någon lyssna på dig som inte lever som du lär?

Alla förändringsprocesser tar tid. För att förändring ska ske krävs fyra saker. Kunskap. Vilja. Övertygelse. Handling. Det jag känner att jag kan bidra människor är att få kunskap och vilja åstadkomma en förändring. Övertygelsen måste sedan komma ur erfarenheten och det välmående som faktiskt kommer ur att leva etiskt. Hållbart, i detta fall.

Slutligen kommer handlingen. Det som leder till förändring. Det är många omständigheter som måste vara rätt.

Hur vill du göra världen bättre?

Jag kan inte göra världen bättre. Jag kan bara förbättra mig själv och min egen moral. Mina egna handlingar. I och med denna process vill jag förmedla kunskap om hur det kan gå till. Inte hur det måste gå till. För det finns såklart många olika vägar och ideologier som leder till välmående.

Vad behövs för att världen ska bli en ännu bättre plats att leva på?

Dels behöver vi förstå att moraliskt leverne får oss att må bra. Genom att bry oss om varandra, mår vi som bäst.

Dels behöver vi också förstå att människor dör på grund av att vissa lever i överflöd. Vi måste fördela resurserna bättre, både lokalt och globalt. Det handlar om att komma över egoismen och viljan att vara bättre än andra.

Är det ens möjligt?

Det är möjligt, men det är mycket svårt. Vi vill instinktivt vara bättre än andra. Det ligger i alla levande varelsers natur. Desto högre status, desto mer uppmärksamhet, desto bättre partner, desto bättre gener att föröka sig med. Evolution.

Men det är ändå fullt möjligt att tycka så bra om sig själv och andra att man inte behöver hävda sig materialistiskt. Då räcker det med att hävda sig endast genom sitt sätt att vara.

Att detta ska innefatta alla människor är naturligtvis omöjligt. Det är inte ens önskvärt, eftersom motsatser alltid behövs för att ringa in vad som är lycka och vad som är lidande.

Håller du på och predikar nu eller? Du låter lite som en moralist?

Jag varken vill eller orkar tjata på människor att de ska förändra sig. De flesta har en inre önskan att leva moraliskt. Att leva i en värld där människor tar hand om varandra. För att nå dit måste vi acceptera vissa saker. Vi behöver förstå vilka konsekvenser olika handlingar får. Vi behöver också lära oss ett nytt sätt att se på makt. Moral som makt. Med välmående som resultat.