Intervju med mig själv. #blogg100

Du har tidigare pratat om dina drömmar om en bättre värld och ett samhälle som fokuserar på välmående. Hur ska detta gå till mer konkret?

Jag har funderat en hel del på det och reducerat tankarna till tre begrepp. Medkänsla. Disciplin. Rationalitet. Det är de tre dygder som behöver utvecklas för att vi ska nå en hållbar utveckling med välmående i fokus och en bättre värld som mål.

Är det verkligen så enkelt? Tre dygder?

Ja, faktiskt. Att sätta upp ytterligare riktlinjer vore ett inskränkande på friheten då det finns många vägar till välmående. Men medkänsla, disciplin och rationalitet är absolut nödvändiga.

En handling utan medkänsla saknar omtanke och kan därför orsaka lidande för andra varelser. En handling utan disciplin blir inte av och kan därför orsaka lidande för andra varelser. En handling utan rationalitet kan vara missriktad och kan därför orsaka lidande för andra varelser. Men med medkänsla, disciplin och rationalitet minimeras lidandet och skapar därför de bästa möjliga förutsättningarna för välmående och hållbar utveckling.

Hur kan dessa dygder utvecklas?

Det är det som är det svåra och utmanande. Medkänsla, disciplin och rationalitet är till viss grad ärftligt. Vi människor har alltså olika förutsättningar att utveckla dessa dygder. Därför ska vi inte heller ha ett krav eller ideologi att alla bör kunna klara av att utveckla dessa dygder. Det viktiga är att vi gör så gott vi kan och att vi tillsammans skapar förutsättningar för varandra att kunna utveckla medkänsla, disciplin och rationalitet.

Kunskap är kärnan till alla dygder. Kunskap ger perspektiv och eftertänksamhet. Med kunskap får man ut mer av sina erfarenheter. I övrigt är det helt enkelt träning som gäller. Små handlingar som steg för steg leder till en dygdigare karaktär.

Dygder låter religiöst. Måste man vara religiös för att vara dygdig?

Dygder härrör från religiösa tankegångar. Att man ska vara så lik sin frälsare som möjligt. Medkänsla, disciplin och rationalitet är dock fullt möjligt att utveckla utan att vara religiös. Personligen är jag Buddhist, men det är ett helt annat kapitel som mer handlar om vägen till medkänsla, disciplin och rationalitet. Det finns dock många olika vägar, religiösa som icke-religiösa.