De två vanligaste frågorna jag får om buddhism är förmodligen “hur blev du buddhist?” och “vad innebär det att vara buddhist?”. Hur jag blev buddhist har jag redan bloggat om här. Vad det innebär att vara buddhist tänkte jag utveckla lite mer i detta inlägg.

Buddhismens kärna består av buddhismens “tre juveler”. Dessa juveler är buddha, dharma och sangha. Buddha står för buddha och hans väg till upplysning och därefter hans lärande. Dharma står för buddhismens lära och kunskap, buddhismens filosofi. Sangha står för buddhismens gemenskap och mänskliga interaktion.

Det finns olika grenar inom buddhismen. De fyra vanligaste är theravada, mahayana, zen och tibetansk buddhism (även kallad diamantvägen). Dessa olika grenar lägger olika fokus på de tre juvelerna. Theravada lägger stor vikt på läran. Mahayana lägger lite större vikt på buddha som lärare och förebild. Tibetansk buddhism lägger stort fokus på gemenskapen och traditioner.

Själv har jag nästan uteslutande lagt min tid på dharma, buddhismens lära och filosofi. Så vad det innebär för mig att vara buddhist just nu, är att lära mig mer om buddhismen, att reflektera över läran och fördjupa mig i den filosofi och psykologi som buddhismen lär ut. Exakt vad det innebär är för omfattande för att skriva ner här, men mycket handlar om de ädla fyra sanningarna och den ädla åttafaldiga vägen. Kortfattat beskriver läran hur man hanterar lidande och blir mer välmående.

Att jag inte fördjupat mig i buddha och sangha har sina kulturella förklaringar. Jag känner inte många andra buddhister. Jag har inte växt upp med några buddhistiska traditioner. Men jag har börjat leta föreningar att bli medlem i, eftersom det skulle vara roligt att ta del av sangha och andra buddhisters erfarenheter. (i internetåldern är detta inga bekymmer, men det är alltid annorlunda att rent praktiskt erfara saker och ting)

Jag använder mig bara av ett enda verktyg i mitt utövande av buddhism: meditation. Ganska sällan koncentrerat (att sitta still) men ofta genom reflektion (att fokusera och reflektera). Vilken typ av meditation jag använder mig av, beror på mitt sinnestillstånd. Ibland behöver sinnet ro, ibland behöver sinnet aktivitet.