IMG_5213

2013 ska bli Disciplinens År. Det här känns som min sista chans att ta tag i mitt liv ordentligt och bli en ansvarsfull man som i alla fall gör sitt bästa för att utvecklas och försörja sig själv. För de flesta kommer detta naturligt med åren, men för mig stannade utvecklingen av i och med min sociala ångest i vuxen ålder. Nu har jag inte längre någon (hämmande) social ångest och det är dags att ta nästa steg i mitt liv.

Disciplin är en av tre hörnstenar i min filosofi. De två andra är medkänsla och rationalitet. Samtliga av dessa tre egenskaper krävs för att utvecklas, enligt min mening. Utan disciplin kommer man inte framåt. Man stampar på stället. Utan medkänsla kommer man inte till rätt ställe. Man hamnar fel. Utan rationalitet är det inte säkert att vägen går till slutmålet. Man irrar omkring.

Jag vill tro att jag har ganska goda mängder medkänsla och rationalitet. Disciplin däremot, har jag nästan ingen. Det ska jag ändra på under 2013.

Min plan är ganska enkel. Det finns fyra områden som jag ska jobba på:

  • Dygnsrytm
  • Sysselsättning
  • Hemmet
  • Hälsan

Dygnsrytmen är en viktig grundstomme för energin och synkronisering med samhället. Sysselsättning är såklart avgörande för försörjningen. Hemma gör jag redan en hel del, men jag kan bli bättre på att komma ihåg vissa saker. I hemmet ingår också frun, som kräver sitt fokus. Hälsan handlar främst om kost och träning.

Det låter inte så komplicerat, men det kommer bli en väldigt tuff utmaning. Jag vet inte om det kommer ta 3, 6 eller 12 månader att lyckas utveckla en tillräckligt god disciplin. Om det nu går alls. Kanske har min hjärna en odisciplinär läggning. Då får jag omprioritera 2014. Men det vore olyckligt.

Jag ser i alla fall fram emot utmaningen! Förhoppningsvis orkar jag blogga om kampen under kategorin ”Disciplin 2013” och taggen #disciplin2013