En fråga som ofta dyker upp är huruvida personer med psykologisk problematik, som exempelvis ångest eller depression, är sjuka? Det finns bara två svar på frågan. Antingen ja, eller nej. Det hela handlar naturligtvis om hur man definierar “sjuk”.

Min fru läser just nu Ann Heberleins bok “Det Goda Livet” som är upplösningen av hennes förra bok “Jag vill inte heller dö, jag vill bara inte leva”. Ibland när min fru läser i sängen brukar jag kika över hennes axel och läsa något stycke. Denna gång fick jag tag i ett stycke där Ann berättade att hon blivit kallad “bipolär” och menade att detta var felaktigt eftersom hon inte “är” bipolär, då bipolaritet inte är en sjukdom (om jag förstod stycket rätt…).

I klinisk mening anser jag att psykologisk problematik är sjukdom. Men precis som en förkylning, så är man inte “förkyld”, när man inte har några symptom på förkylning. Bipolär sjukdom är därför någonting man har enbart när det finns depressiva eller maniska symptom. Diagnosen “bipolär” är i sig endast en samling symptom som sammanfattar den psykologiska problematiken. Enligt gängse teori beror diagnosen på förändringar i hjärnaktiviteten, som i sin tur kan bero på en mängd saker: hormonrubbningar, huvudskada, inlärt beteende, osv.

Jag förstår Ann och andra som inte vill bli kallade sjuka, när de i själva verket är friska. Jag själv skulle inte vilja bli kallad “sjuk i ångestproblematik”, trots att jag är ångestkänslig och ibland får ångest. Jag är sjuk endast när jag har symptomen.

Vissa vill ta diskussionen ett steg längre: Är vissa “psykologiska avvikelser” ett problem? Kan man inte vara positiv till ADHD och se det som drivkraft istället för överaktivitet? Jo, självklart kan man se en avvikelse som positiv istället för negativ. Det som gör att vi kallar överaktivitet för “negativt” beror förmodligen på att det uppstår “problem” i samband med denna överaktivitet: för familjen, för omgivningen och även för individen själv.

Jag tycker man ska se rationellt på saken. Ett problem är ett problem. En styrka är en styrka. Det finns ingenting som säger att ADHD inte kan vara BÅDE problem och styrka. Problematik behöver i sin tur inte innebära skuld. Samhället har mycket att lära när det gäller att stötta personer som på olika sätt avviker, om så behövs. Men att sluta kalla för psykologisk problematik för problematisk, tror jag helt enkelt är felaktigt.

Så, när någon säger “Du/Jag är bipolär” menas egentligen “Jag är just nu depressiv/manisk/neutral, men har högre sannolikhet än andra att skifta mellan dessa stämningar”. I mitt fall säger jag “Jag är ångestbenägen”, som betyder “Jag har just nu ångest/inte ångest, men har högre sannolikhet att uppleva ångest”. Den bipolära eller ångestbenägna behöver alltså inte vara sjuk för tillfället. Men när man upplever depressivt tillstånd eller ångest, så känner man sig definitivt inte frisk.

Ett brutet ben är en skada. En förkylning är en sjukdom. Psykologisk problematik kan vara antingen eller, beroende på den faktiska orsaken (som vi i dagsläget inte känner till). Skada, sjukdom, problematik, störning. Det spelar ingen större roll vad vi kallar tillståndet för. Varken sjukdom eller skador är alltid kroniska. Detsamma gäller psykologisk problematik, som inte MÅSTE vara kronisk, men som ganska ofta är det, även om problematiken går att lindra rejält. I mitt fall är själva ångestbenägenheten kronisk, men saker som ger mig ångest är definitivt inte kroniskt, eftersom jag idag kan göra i stort sett allt jag inte kunde förr (utan att få ångest).

I psykologin arbetar man mycket med riskfaktorer för att förebygga och behandla psykologisk problematik. Då behöver man klassa vissa grupper av symptom för problematiska. Vid problem behövs också behandling. Behandlingar bygger på teorier om vad som orsakat problemet, för att lindra/bota symptomen.

Jag kommer nog behöva redigera den här texten framöver… eftersom det är ganska sent och eftersom jag kanske misstolkat Anns stycka jag råkade flukta på. Men jag hoppas att mina poänger gått fram. Psykisk sjukdom ligger i betraktarens öga. Och i mina ögon är det när det finns en problematisk symptombild… tex hosta! (nej, hosta är ju oftast ett symptom på fysisk sjukdom, såvida man inte har tics eller tvångstankar som gör att man hostar)