Personalstrategerna Örebro – Oseriös Extern Aktör

KORTARE VERSION Efter ca 2 månader är jag inte längre deltagare hos Personalstrategerna i deras program för rehabiliterande insatser. Nu kan jag berätta om mina erfarenheter och åsikter om detta företag och om min tid som deltagare. Enligt min mening missköter Personalstrategerna sitt uppdrag som leverantör av rehabilitering av arbetslösa. Detta främst av två anledningar: [...]