Som välmåendeaktivist är det min ambition att:

  1. Att alla kännande varelser ska ha den positiva rättigheten att ha möjligheten att må bra.
  2. Att välmående ska undervisas i grundskolan och gymnasiet.
  3. Att utveckla psykiatrins effektivitet och att de som söker hjälp ska få bästa möjliga evidensbaserade vård.
  4. Att arbetsplatser ska ha en väl utarbetad välmåendepolicy för sin personal.
  5. Att uppmuntra forskning i välmående och psykologi.
  6. Att kommuner har en väl utarbetat välmåendepolicy, samt att kommuner utvärderar det förebyggande och främjande arbete som bedrivs.
  7. Att alla människor duger som de är (så länge de inte skadar andra) och att det är ok att må dåligt.
  8. Att minska stigmat kring psykisk ohälsa.
  9. Att erbjuda gratis psykologisk självhjälp.
  10. Att coacha människor till en lyckligare (mindre ångestfylld) vardag.